91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706
91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706

$625,000

91-2123 Kaioli Street #3005, Ewa Beach, HI, 96706

21
Courtesy of: Soldier To Soldier HI Realty